PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kasutades seda veebilehte, annate ettevõttele UAB „Internetinė prekyba“, 303118708 nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. UAB "Internetinė prekyba", 303118708 töötleb registreerimisel, tellimuse esitamisel või päringute saatmisel edastatud isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress, pangakonto number, e-posti aadress, telefoninumber, IP-aadress, kasutatud küpsisfailid, muu kontaktinfo (kõik koos - Isikuandmed); andmete töötlemise eesmärk on tellimuste ja päringute korrektne haldamine.

Üldsätted

UAB "Internetinė prekyba", 303118708 ei müü ega edasta teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie vastava nõusolekuta. Ükski kolmas osapool ei saa pakkuda teile kaupu või teenuseid UAB "Internetinė prekyba", 303118708 kontrollitavate elektrooniliste süsteemide kaudu. UAB "Internetinė prekyba", 303118708 ei kasuta teie Isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel. Isikuandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärkidel küsib UAB „Internetinė prekyba", 303118708 teie nõusolekut ning selle nõusoleku saab tagasi võtta.

UAB "Internetinė prekyba", 303118708 juhindub järgmistest Isikuandmete töötlemise põhimõtetest:

 1. Isikuandmeid kogutakse kindlaks määratud ja seaduslikel eesmärkidel.
 2. Isikuandmeid töödeldakse korrektselt ja õigesti.
 3. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadustele.
 4. Kõiki isikuandmeid töödeldakse konfidentsiaalselt.

UAB "Internetinė prekyba", 303118708 rakendab isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel organisatoorseid ja tehnilisi abinõusid Isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta Isikuandmete töötlemisel.

Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 1. Teie tellimuse haldamine (pärast konkreetse tellimuse esitamist);
 2. Finantsdokumentide vormistamine (nt arved);
 3. Kauba ja tarnega seotud küsimuste lahendamine;
 4. Muude lepinguliste kohustuste täitmine;
 5. Teie päringute haldamine;
 6. Otseturunduse eesmärkidel - ainult konkreetsel nõusolekul ning võimalusega nimetatud nõusolek tagasi võtta;

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus:

 1. Nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse muul moel kui vastavalt eelnimetatud Euroopa määrusele ja teistele seadustele;
 2. Mitte anda nõusolekut oma Isikuandmete töötlemiseks;
 3. UAB "Internetinė prekyba", 303118708, vastab teie esitatud taotlustele seoses Isikuandmete töötlemisega 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluste kättesaamist. Arvesse võetakse ainult neid Isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, mis on saadetud e-posti aadressil info@kodukolle24.ee;
 4. UAB "Internetinė prekyba", 303118708 liikmetel/klientidel on õigus nõuda oma maksete ajalooga seotud info või ise esitatud enda kohta käiva info kustutamist. Nimetatud taotlustele vastatakse 30 päeva jooksul alates nende saabumisest e-posti aadressil info@kodukolle24.ee;

Lõppsätted

Käesoleva Privaatsuspoliitika olulised muudatused edastatakse liikmetele e-posti teel. UAB "Internetinė prekyba", 303118708 jätab endale õiguse käesolevat Privaatsuspoliitikat ilma ette teatamata muuta. Kui teil on käesoleva Privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@kodukolle24.ee.

Käesolevat dokumenti uuendati viimati 23.07.2018.

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui olete küpsiste kasutamisega nõus, klõpsake "Nõustun" ja jätkake veebilehe kasutamist. Küpsise kasutamise reegleid leiate siit.