INFOKS OSTJALE

Kõik tooted, mida müüakse veebilehel www.kodukolle24.ee, on kooskõlas tootja garantii tingimustega. 

Kui kaup peaks enne garantii lõppu tootedefekti, st kasutajast sõltumatutel põhjustel katki minema, on kauba parandamine tootja poolt tasuta. See on ka kirjas garantii lehel või tootja leheküljel. 

Toodet garantiisse saates lisage kindlasti ka ostutšekk/arve ja kui nõutud, siis ka tootja poolne garantii leht.

1. Kõik veebipoes müüdavad tooted on uued ja tootja originaal pakendites. Kõikidele toodetele kehtib tootja poolt määratud garantii aeg. See tähendab, et defektiga kaup või kasutuse käigus ilmnenud tootedefekt parandatakse tasuta. Osadel juhtudel võidakse garantiisse saadetud toode asendustootega asendada. Garantii hakkab kehtima alates toote ostmise kuupäevast, mis on kirjas arvel/tšekil.

2. Kauba kättesaamisel on see tootjapoolses originaalpakendis, mis peab olema rikkumata/kahjustamata. Kui avastate kauba kättesaamisel, et kaup on kahjustunud või vigastatud, peate selle kohta täitma paberi, kulleri juuresolekul. Kui te ei kirjuta kättesaamisel, et kaup jõudis teieni kahjustatult, siis loetakse tellimus korrektselt täidetuks ja hilisemaid kaebusi enam ei arvestata. 

3. Garantii on kehtiv ostutšekiga/arvega või täidetud garantii lehega, mis on teie ostetud tootega kaasas. Garantii teostava firma nime leiate samuti garantii lehelt. Garantii lehel on ühtlasi kirjas ka kõik info ja kontaktandmed, mida peaksite teadma. Tšekk/arve peab olema lisatud garantiilehele. Kui teie toode on defektiga ja teie ostule ei lisatud garantiilehte, siis kontakteeruge www.namnams.lt lehel antud kontaktidega. 

4. Tasuta parandamine(varuosad, töö ja kui vaja ka transport) toimub garantiis kirjas oleva firma poolt ja seaduses sätestatud eeskirjade kohaselt. Kõik kaebused seadme kvaliteedi kohta vaadatakse enne garantiijuhtumi algatamist personaalselt läbi.

5. Tasuta parandus ei kehti defektidele mis on tekkinud: 

a) transpordi käigus tekkinud defektidele, millest ei ole saatjat õigeaegselt teavitatud (st kauba üleandmisel) 

b) kui toodet on valesti kasutatud

c) kui on toimunud elektriõnnetus või mängus on loodustegurid (äike) 

d) toote kasutusjuhiste eiramisel

e) vee ja teiste toote kasutamiseks vajalike asjade valesti kasutamisel

f) mitte asjakohaste kemikaalide kasutamisel

e) seadmete osad, mille eluaeg sõltub seadme enda kasutamise tihedusest - otsikud, pirnid, akud, kütteelemendid, kotid, filtrid, harjad, klaas osakesed, keraamika osad, mida vahetatakse manuaalselt ja peetakse nn kuluosadeks, mis ei kuulu garantii alla.

f) kaubad, mille defekt tuleneb ebakorrektsest paigaldusest, mida pole näidatud paigalduse juhises/diagrammil. Samuti siis, kui toodet kahjustatakse ebakorrektse kasutamisega, sellega on juhtunud õnnestus või kui toodet proovitakse parandada ilma tootjaga konsulteerimata/seda proovitakse ise teha.

7. Kui seade on rikki läinud ja ostja võtab müüjaga ühendust, peab ostja teadma seadme tehase numbrit, mudelit ja kohta, kust toode on ostetud.

8. Tasuta parandus ja transport toimub ainult linnas, kus tootja teenuse esindus asub.

9. Helistades seadme rikkimineku korral abiliinile, võib kõne olla tasuline. 

10. Tasuta parandus ei sisalda selliseid töid nagu seadme reguleerimine, puhastamine, lahtivõtmine, installatsiooni korrektuurid jne, mis on kirjas seadme kasutamise manuaalis.

Kauba tagastamine

1. Kauba ostjal on õigus tagastada kaup juhul, kui ta teavitab sellest müüjat 14 päeva jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

1.1. Toote saab tagastada tšeki/arve alusel ning seejärel tagastatakse raha ostja pangakontole. Sellisel juhul kannab tagastamisega seonduvad kulud ostja. Raha tagastatakse ostja kontole 14 päeva jooksul pärast toote tagasijõudmist ostjale.

1.2. Pärast toodete tagasisaamist ja nende hindamist on müüja kohustatud tellitud toote eest raha tagasi kandma 14 päeva jooksul pärast vastavasisulise kirjaliku toote tagastusnõude/teavituse saamist. Kui tegemist on kvaliteetse tootega, kannab toote tagastamisega seonduvad kulud Ostja.

1.3. Ostja (klient) ei saa toodete vastuvõtmisest keelduda või neid tagastada juhul, kui tegemist on järgnevate asjaoludega:

1.3.1. Sõlmitud on ostu-müügi leping toote spetsiaalsel/eritellimusel valmistamiseks või kui toode ei ole tavamüügis saadaval, vaid eritellimusel tellitav. Sellisel juhul on tegemist eritellimusega, kus toode valmistatakse vastavalt tellija kirjeldustele ja vajadustel, või kui tooted on mõeldud spetsiaalsetes kliendi poolt väljatoodud oludes/spetsiifikas töötamiseks;

1.3.2. Ostu-müügilepinguga kaupadele, mis ei ole Müüja laos, aga mida Müüja saab eritellimusel siiski tootjalt tellida;

1.3.3. Ostetud tooted on pakitud või pakendist välja võetud viisil, kus nende edasine transport ei ole enam võimalik - seda nii hügieeni, tervise või teiste põhjuste tõttu;

1.3.4. Sõlmitud on ostu-müügileping kaupadele, mis on oma olemuselt kergesti segunevad teiste toodete või materjalidega, mille tõttu ei ole need tagastamisel enam uueväärsed.

1.4. Toode tagastatakse selle originaalpakendis (koos juhiste/käsiraamatuga ning garatii raamatuga, kui need olemas olid). Lisaks peab tellimuses olema KM arve, mis tuli koos kaubaga või mida saab küsida müüjalt, ning allkirjastatud tagastusvorm.

1.5. Ostja vastutab punktis 1.4 välja toodud dokumentide eest. Kui need on puudulikud, ei ole Müüja kohustatud kaupa vastu võtma.

Muud tingimused

1. Mõjuva tehnilise või muu põhjuse tõttu jätab müüja endale õiguse tellimus ühepoolselt tühistada.

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui olete küpsiste kasutamisega nõus, klõpsake "Nõustun" ja jätkake veebilehe kasutamist. Küpsise kasutamise reegleid leiate siit.